Η SIVAR αξιοποιώντας την πολύχρονη εμπειρία και γνώση στην κατασκευή μηχανημάτων εξαερισμού, έχει την δυνατότητα κατασκευής ειδικών απορροφητήρων για κάθε βιομηχανική χρήση.

Το φάσμα της κατασκευαστικής μας ικανότητας περιλαμβάνει: φυγοκεντρικούς απορροφητήρες μονής αναρρόφησης (χαμηλής, μέσης και υψηλής πίεσης), φτερωτές, απορροφητήρες υψηλών θερμοκρασιών, εξαεριστήρες οροφής-τζακιού, απορροφητήρες έμμεσης κίνησης καθώς και πολλά από τα εξαρτήματα που είναι απαραίτητα σε κάθε εφαρμογή εξαερισμού και κλιματισμού.

Με παροχές έως 250.000 m3/h έχουμε την τεχνογνωσία κατασκευής εξαεριστήρων για ειδικές εφαρμογές και απαιτήσεις. Η μελέτη και κατασκευή των εξαεριστήρων γίνεται ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες και προδιαγραφές της κάθε εγκατάστασης. Βασικός προσανατολισμός μας είναι η απρόσκοπτη λειτουργία της εγκατάστασης, πράγμα ιδιαιτέρως σημαντικό στην βιομηχανία αφού έχουμε μείωση του κόστους λόγω ζημιών. Κυριότεροι πελάτες μας είναι: ναυπηγεία, τεχνικές εταιρείες, βιομηχανίες τσιμέντου, τυπογραφεία, χημικές βιομηχανίες κ.α.

Παράλληλα η εταιρεία μας εκτός από τις τυποποιημένες σειρές φτερωτών που παράγει αναλαμβάνει την κατασκευή φτερωτών ειδικών προδιαγραφών και απαιτήσεων.
Κατασκευάζονται φτερωτές: με εμπρόσθιας κλίσεως πτερύγια, με οπισθίας κλίσεως πτερύγια, πτερύγια κατά την ακτίνα, σιρόκο, αξονικές κ.λ.π. Όλες οι φτερωτές ειναι ζυγοσταθμισμένες στατικά και δυναμικά, σε πλήρως αυτοματοποιημένη συσκευή ελεγχόμενη από ηλεκτρονικό υπολογιστή.

Το τεχνικό μας τμήμα είναι πρόθυμο να προτείνει στους πελάτες μας μέσα από μια μεγάλη ποικιλία τύπων, μεγεθών και υλικών την καταλληλότερη λύση έτσι ώστε να επιτυγχάνεται το βέλτιστο αποτέλεσμα με το μικρότερο δυνατό κόστος.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες !