Πώς λειτουργεί ένας εναλλάκτης αέρα-αέρα

Ο εναλλάκτης θερμότητας αέρα-αέρα είναι μία συσκευή που ανανεώνει τον αέρα ενός χώρου προκλιματίζοντάς τον αξιοποιώντας την ενέργεια (θερμότητα) του απορριπτόμενου αέρα. Η άνακτηση της απορριπτομένης ενέργειας επιτυγχάνεται με την χρήση ενός στοιχείου από αλουμινίο ή άλλου υλικού με μεγάλη θερμική αγωγιμότητα. Το αποτέλεσμα είναι να έχουμε βαθμό ανάκτησης της απορριπτομένης θερμότητας άνω του 70%.

Ο τρόπος κατασκευής του στοιχείου του εναλλάκτη δεν επιτρέπει την ανάμιξη του φρέσκου νωπού αέρα της εισαγωγής, με τον βρώμικο και γεμάτο οσμές αέρα της εξαγωγής.

Οι εναλλάκτες θερμότητας αέρα-αέρα κατασκευής του εργοστασίου μας περιλαμβάνουν:

Δύο εξαεριστήρες διπλής αναρρόφησης απ’ ευθείας κίνησης, με ηλεκτροκινητήρες μιας ή τριών ταχυτήτων. Οι ανεμιστήρες έχουν επιλεχθεί ώστε να παρέχουν τη βέλτιση λειτουργία από άποψη παροχής, στάθμης θορύβου και διάρκειας ζωής.
Φίλτρο και στην προσαγωγή και στην απαγωγή του αέρα.
Το στοιχείο του εναλλάκτη αέρος σε πλάκες αλουμινίου.
Μόνωση τοιχωμάτων της μονάδας πάχους 25 mm σε μορφή σάντουιτς.
Οι ανεμιστήρες τοποθετούνται σε ένα σύστημα από ράγες, όπου ολισθαίνουν για να διευκολύνουν τον έλεγχο και την μετακίνηση για επισκευή.
Όλα τα ηλεκτρικά μέρη είναι τοποθετημένα σε ακροκιβώτια στεγανά, προστασίας ΙΡ 55.
Οι εναλλάκτες λειτουργούν στα 230V με παροχή από 800 – 5.000 m3/h, ενώ επιλέγοντας τριφασικό κινητήρα οποιαδήποτε παροχή και στατική πίεση είναι δυνατή.
Δυνατότητα οριζόντιας ή κατακόρυφης τοποθέτησης.

 

Κατόπιν ζήτησης μπορούν να τοποθετηθούν στην μονάδα του εναλλάκτη :

Θερμαντικά στοιχεία νερού.
Ψυκτικά στοιχεία.
Ηλεκτρικές αντιστάσεις αέρος.
Αισθητήριο ποιότητος αέρα.
Αντιπυρικά φίλτρα.
Θερμοστάτης χώρου ή αεραγωγού κ.λ.π.

 

Οι εναλλάκτες θερμότητας αέρα – αέρα της SIVAR χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις κλιματισμού – εξαερισμού για την ανάκτηση μέρους της απορριπτόμενης ενέργειας, επιτυγχάνοντας έτσι μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας που μπορεί να φτάσει έως και 75%.

Η σωστή επιλογή της μονάδας του εναλλάκτη γίνεται απο το τεχνικό τμήμα της εταιρείας μας βάση της απαιτούμενης παροχής αέρα και την διαθέσιμη στατική πίεση.

Ευρεία γκάμα εναλλακτών

Η εταιρεία μας διαθέτει πάνω απο 40 διαφορετικές σειρές απο τυποποιημένους εναλλάκτες για εφαρμογές σε επαγγελματικούς ή οικίακούς χώρους. Το τεχνικό μας τμήμα είναι πρόθυμο να σας συμβουλέψει επιλέγοντας ανάμεσα μια ευρεία γκάμα τυποποιημένων μονάδων την βέλτιστη τεχνική και οικονομική λύση.