• Υπηρεσίες

Ενημερωθείτε για τις υπηρεσίες που σας παρέχουμε για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας!

Τα γραφεία και οι αποθήκες μας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη λειτουργούν με τέτοιο τρόπο ώστε να εξυπηρετούνται άμεσα οι πελάτες μας, στην Ελλάδα καθώς και στις χώρες που η εταιρεία μας πραγματοποιεί εξαγωγές.
H γενική ιδέα για την λειτουργία μας εστιάζει στους ανθρώπους της που αποτελούν την κινητήρια δύναμή της.

Η οργανωτική διάρθρωση της SIVAR είναι:


Τεχνικό Τμήμα
& Τμήμα Πωλήσεων


Τμήμα διαχείρισης παραγγελιών
και τιμολόγησης


Τμήμα
Παραγωγής


Τμήμα Εξαγωγών


Τμήμα Προμηθειών


Λογιστήριο