Ο άνθρακας είναι ένα 100% φυσικό προϊόν. Είναι μία λεπτή, άοσμη, άγευστη και μη τοξική σκόνη. Λόγω του τρόπου επεξεργασίας του αποκτά μία εξαιρετικά πορώδη επιφάνεια. Οι μικροσκοπικές αυτές τρύπες (πόροι), μπορούν να αυξήσουν το εμβαδόν της επιφάνειας του άνθρακα από 500 έως 1.500 m2/gr. Έτσι δεσμεύει διάφορες ουσίες που έρχονται σε επαφή με αυτόν, σε υγρή ή και αέρια μορφή και σε ποσότητες πολλαπλάσιες από το βάρος του. Ένα κυβικό εκατοστό ενεργού άνθρακα έχει το ίδιο εμβαδόν με μια επιφάνεια 50.000 τετραγωνικών μέτρων.

Φίλτρα Ενεργού Άνθρακα Σειράς F

Αποτελούνται από:
Φίλτρο λίπους.
Πρόφιλτρο G3.
Σακόφιλτρο F8.
Απόλυτο φίλτρο Η10
Κόκκοι ενεργού άνθρακα εντός φυσιγγίων
Φίλτρο τελικό G3 Standard
Κατόπιν παραγγελίας μπορεί να προστεθεί και ηλεκτροστατικό φίλτρο.
Για εύκολη μεταφορά και εγκατάσταση τα φίλτρα παραδίδονται σε δύο τεμάχια και συναρμολογούνται στον τόπο εγκατάστασής τους.
Τα φίλτρα στηρίζονται σε οδηγούς (ράγες), οι οποίοι διευκολύνουν την εξαγωγή των φίλτρων για έλεγχο και συντήρηση.

Φίλτρα Ενεργού Άνθρακα με προσθήκη ενεργής αλουμίνας σειράς FA

Οι φιλτρομονάδες της σειράς FA είναι η βέλτιστη οικονομικά και αποτελεσματικότερη τεχνικά λύση για την εξάλειψη οσμών και βλαβερών αερίων (όπως π.χ. CH2O, HCI, HF, SOx,NOx, SO2 ,ενώσεων χλωρίου κ.α.) σε κουζίνες χώρων μαζικής εστίασης, εργαστήρια, αεροδρόμια, χημικές βιομηχανίες, βαφεία, νοσοκομεία, χώρων καπνιστών κ.λ.π.

Η φιλτρομονάδα χωρίζεται σε 2 τμήματα:
Το τμήμα του προφιλτραρίσματος (φιλτράρισμα σωματιδίων).
Το τμήμα του ενεργού άνθρακα και της ενεργής αλουμίνας (διάσπαση οσμών).

Αποτελούνται από :
Φίλτρο λίπους.
Πρόφιλτρο G3.
Απόλυτο φίλτρο H10.
Απόλυτο Η12.
Κασέτες ΑΡ18 από ενεργό άνθρακα και ενεργή αλουμίνα.
Φίλτρο τελικό G3 standard.
Τα φίλτρα στηρίζονται σε οδηγούς (ράγες), οι οποίοι διευκολύνουν την εξαγωγή     των φίλτρων για έλεγχο και συντήρηση.
Κατόπιν παραγγελίας μπορεί να προστεθεί και ηλεκτροστατικό φίλτρο.