Εναλλάκτες Θερμότητας Αέρα – Αέρα

Ανθεκτικοί εναλλάκτες θερμότητας (αέρα-αέρα) για την ανανέωση του αέρα ενός

χώρου. Διαθέσιμοι σε 40 σειρές για επαγγελματικούς ή οικιακούς χώρους.

Προβάλλονται και τα 9 αποτελέσματα