Φυγοκεντρικοί Απορροφητήρες Μονής Αναρρόφησης Υψηλής Πίεσης

Φυγοκεντρικοί απορροφητήρες υψηλής πίεσης κατάλληλοι για την μεταφορά σωματιδίων, πλαστικών υλών, ροκανιδιών, χαρτιού σε βιομηχανικούς χώρους, ξυλουργεία, σιλό.

Προβάλλονται και τα 5 αποτελέσματα